La persona contractada té com a missió treballar en les tasques del projecte IDEWA (PCI2020-112043) centrat en l’estudi del drenatge en zones de reg a diverses escales espacials i avaluar l'impacte d'aquest drenatge sobre el cabal del riu i la qualitat de l'aigua aigües avall. Amb aquesta finalitat s’utilitzaran models i dades de teledetecció. 

Data límit per a la presentació de candidatures: 9 de desembre de 2020 a les 23:59.

RESOLUCIONS

 

L'Observatori de l'Ebre convoca una plaça per a un Doctor en Física, MIRA2020OE, per a realitzar tasques adscrites al projecte de recerca MIRA (PGC2018-096774-B-I00) de la convocatòria del Programa Estatal de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i del 2018 finançat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU), per la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y el FEDER. El candidat s'incorporarà a un grup dinàmic en la investigació per a la caracterització ionosfèrica terrestre, amb àmplia experiència en projectes de recerca d'àmbit nacional i internacional. Tindrà l'oportunitat de col·laboració amb altres grups de recerca, tant d'àmbit nacional com internacional.

MIRA01   MIRA02   MIRA03

Estem buscant doctors que vulguin presentar candidatures per a realitzar un contracte de 18 mesos centrat en l'estudi de la sequera amb models i dades de teledetecció.

Data límit per a la presentació de candidatures: 28/04/2019

Estem buscant candidats que es vulguin presentar a la convocatòria d'ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors 2018 del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats en el marc del projecte IBERGIC

L'estudiant treballarà durant un màxim de 4 anys en modelització de corrents induïts geomagnèticament utilitzant dades d’observatoris geomagnètics, sondejos magnetotel·lúrics, i amb paràmetres de la xarxa elèctrica espanyola de transport.

Per a més informació vegeu el següent fitxer PDF.

La data límit per a presentar candidatures és el 29 d'octubre de 2018 a les 15:00 CEST.