L’Observatori de l’Ebre (OE) és un Institut de Recerca fundat el 1904 per la Companyia de Jesús per estudiar les relacions Sol-Terra. Ha destacat en l’estudi dels corrents tel·lúrics, l’electricitat atmosfèrica, l’activitat solar i geomagnètica, la sismologia i la ionosfera terrestre. La continuïtat i la fiabilitat de les observacions durant més de cent anys fan que els seus arxius de registres magnètics, ionosfèrics, sísmics, meteorològics i solars tinguin un valor científic incalculable. A tall d’exemple podem ressaltar que els sísmics i els ionosfèrics són els més llargs d’Espanya, i que els meteorològics s’estenen fins a 1880.

L’OE està governat per una Fundació sense ànim de lucre. L'OE és un institut universitari de la Universitat Ramon Llull (URL) i ha estat associat o coordinat amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) des de l'inici d'aquest organisme. Ha mantingut també una estreta col·laboració amb l'Institut Nacional de Meteorologia (INM) des de 1920 (ara conegut com Agència Estatal de Meteorologia) i posteriorment amb altres institucions, com l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA) o els Instituts Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICC i IGC).

El Patronat que regeix la fundació està composat per nou organismes: l'Ajuntament de Roquetes, que el presideix el Patronat, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Ajuntament de Tortosa, el Consell Superior d'Investigacions Científiques, el Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, l'Institut Geogràfic Nacional i el Servei Meteorològic de Catalunya.

El director de l'OE es nomenat pel Patronat, i el/la gerent pel president del Patronat escoltat el director. L’OE funciona com un departament únic, sota el nom de Geofísica, amb el director assumint el càrrec de Cap de Departament. No obstant això, l'Institut s'estructura en dues sub-línies de recerca: Geomagnetisme i Aeronomia, i Canvi Climàtic (estudis atmosfèrics i hidrològics), i en sis Serveis. Els serveis de l’OE consisteixen en una unitat d'observació, el Servei Internacional de Variacions Magnètiques Ràpides, un Servei de Cultura Científica, la Biblioteca, el Servei d'Administració, i el Servei de Manteniment i d'Informàtica.

El Consell de Direcció (o Junta de Govern de l'Institut) està format pel director, el gerent, els caps de les dues sub-línies de recerca, el cap de la Unitat d'Observació, el cap del Servei d'Infraestructura i fins dues persones designades pel director. El director és el president del Consell (Junta) i el/la gerent actua com a secretari/a.